Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Autotechnieken?

Naast de basisvorming (wiskunde, Nederlands, …), krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op een job als autotechnieker.

In deze studierichting krijg je een stevig pakket fysica. Je leert op wiskundige manier kijken naar toepassingen van elektriciteit, elektronica, mechanica en in beperktere mate trillingen en golven.

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma met o.a. goniometrie (studie van de hoeken) en vectoren, een uitbreiding analyse, algebra en ruimtemeetkunde. Zo ontwikkel je een sterker wiskundig en ruimtelijk inzicht.

In het pakket toegepaste informaticawetenschappen zoek je oplossingen en maak je producten met behulp van specifieke software. Je leert denken op systeemniveau, prototypes ontwerpen en bijsturen. Je combineert je wiskundige, wetenschappelijke en technische kennis met computervaardigheden.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting.

Lessentabel

VAKKEN
VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Economie - 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
Autotechniek elektriciteit 2 1
Autotechniek mechanica 6 6
Autotechniek praktijk 8 8

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Autotechnieken?

Autotechnieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Je wordt dus voorbereid op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Voor de richting Autotechnieken is het meest logische 7de leerjaar:

 • Polyvalent Mecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Autotechnologie
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Luchtvaart
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen of een academische bacheloropleiding is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je daar niet specifiek op voorbereid.

Wat kan je worden na de opleiding Autotechnieken?

Als polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen maak je voertuigen rijklaar in een werkplaats. De opdrachten zijn gevarieerd. Je voert diagnoses, herstellingen en vervangingen uit van mechanische, hydraulische en elektrische aard.

Verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken, koppelingen, ophangingen, starters en remsystemen hebben voor jou geen geheimen.

Je kan hybride en elektrische voertuigen spanningsvrij maken en ze weer onder spanning brengen. Je maakt voertuigen klaar voor technische controle en kan ook toebehoren zoals radio, gps etc monteren. Je schat de kosten en duurtijd van herstellingen in.