Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Naast het pakket basisvorming voor de derde graad (wiskunde, talen, etc...) krijg je specifiek in deze studierichting een extra pakket wetenschappen. In chemie:

 • leer je een uitgebreide en doorgedreven studie van:
  • de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten
  • stoichiometrisch rekenen (verhoudingsleer in chemie)
  • reacties in de anorganische chemie
  • uitbreiding van reactietypen in de organische chemie

In biologie krijg je:

 • een verbreding en verdieping van:
  • biologische processen
  • microbiologie
  • genetica en overerving

Bij fysica ga je dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met mechanica en thermodynamica.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket leer je ook meer over verschillende domeinen van de wiskunde.

In informaticawetenschappen word je sterker in computationeel denken en handelen. Enerzijds door lessen over algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computermodellen en numerieke oplossingsmethodes voor het behandelen van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

Het toepassen van labovaardigheden met specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. Daarnaast leer je ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Dit is noodzakelijk ter voorbereiding op het hoger onderwijs.

Lessentabel

VAKKEN
VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 2
Economie - 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
Biochemie 1 -
Toegepaste chemie + labo 2 2
Toegepaste fysica + labo 2 2
Toegepaste biologie + labo 1 1
Informaticawetenschappen 1 -
Project STEM 4 4

 

Lesplaats(en)

Officiële opleidingsnaam

Wat na deze opleiding?

Wat kan je verder studeren met een diploma Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen?

Dit is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (STEM).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Biotechniek
  • Agro- en Biotechnologie
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Chemie
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Biomedische Wetenschappen
  • Biomedische Wetenschappen
 • Biotechniek
  • Biowetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
  • Farmaceutische Wetenschappen
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Wetenschappen
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Biologie
  • Chemie

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.