Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

De opleiding Biotechnologische STEM-wetenschappen is een brede algemene en overwegend theoretische opleiding voor leerlingen die:

  • een sterke interesse hebben voor wetenschappelijke vakken zoals fysica, chemie, en biologie
  • hun STEM-vaardigheden verder willen ontwikkelen bv. probleemoplossend denken
  • op zoek zijn naar een sterk biotechnologische benadering van wetenschappen
  • hun theoretisch wetenschappelijke kennis ook praktisch willen leren toepassen binnen de voedings-, chemische, en medische sector en de recyclage industrie

Lessentabel

VAKKEN
DERDE JAAR
VIERDE JAAR
LBV 2 2
LO 2 2
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 2
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 2 3
ICT - Mediawijsheid - Leren-leren 1 -
Economie - Leren-leren - 1
SPECIFIEK GEDEELTE
Elektriciteit 1 -
T. fysica + labo 2 2
T. chemie + labo 2 2
T. biologie + labo 1 1
STEM labo 4 4

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

De meest logische vervolgopleiding in de derde graad van de opleiding Biotechnologische STEM-Wetenschappen is de studierichting Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen.