Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket wetenschappen. In de lessen fysica:

 • Ga je dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met:
  • elektromagnetisme
  • mechanica
  • constructieleer
  • thermodynamica
  • bouwkunde
   • thermische en akoestische isolatie
   • vochtproblemen
   • een gebouw als systeem
   • topografische methoden 

In chemie leer je dat toepassingen van materialen bepaald worden door hun structuur en eigenschappen (materiaalkunde). Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket leer je ook meer over verschillende domeinen van de wiskunde.

In informaticawetenschappen wordt je computationeel denken en handelen versterkt, enerzijds via lessen over algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computermodellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

Het toepassen van labovaardigheden met specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. Je leert daarnaast ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij je zoekt naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem en maatschappelijke relevantie voorop staat.

Daarnaast krijg je ook toegepaste kunstbeschouwing en ontdek je hoe kunst zich vertaalt naar praktische uitwerkingen (zoals bijvoorbeeld in architectuur).

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Dit is noodzakelijke kennis als je wil verder studeren in het hoger onderwijs.

Lessentabel

VAKKEN
VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 5 5
Biologie 1 -
Fysica / Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 2
Economie - 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
CAD-project 4 4
Bouw / Fysica 3 3
Stabiliteit 2 2
Labo / Meten / STEM 2 2
Informaticawetenschappen 1 -

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je verder studeren met een diploma Bouw- en Houtwetenschappen?

Dit is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (STEM).

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Bouw- en Houtwetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Interieurvormgeving
  • Landschaps- en Tuinarchitectuur
 • Toegepaste Architectuur
  • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Bouw
  • Ecotechnologie
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Vastgoed
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Bouw- en Houtwetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Architectuur
  • Interieurarchitectuur
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Productontwikkeling
  • Productontwikkeling

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.