Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Decoratie en Schilderwerken?

Naast de basisvorming (PAV, Engels, …) van de derde graad in de arbeidsmarktfinaliteit, krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op een job als schilder-decorateur.

In deze studierichting leer je binnen-en buitenoppervlaktes behandelen met de juiste producten. Je bereidt alles voor en maakt producten gebruiksklaar. Je leert zowel manueel als met een verfpistool schilderen. Je kan zelf sierlijsten en ornamenten plaatsen. Daarnaast leer je ook behangen en vloeren of muren bedekken met soepele bekledingen van voorbereiding tot het reinigen van je materiaal. Ook raamdecoratie kan je na je studies plaatsen. 

Lessentabel

VAKKEN
VIJFDE JAAR
ZESDE JAAR
LBV 2 2
LO 2 2
PAV 7 7
Engels 2 2
SPECIFIEK GEDEELTE
Technisch tekenen 3 3
Realisaties decoratie 5 5
Realisaties schilderen 12 12
Stage 1 1

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Decoratie en Schilderwerken?

Decoratie en Schilderwerken is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren of graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Voor de richting Decoratie en Schilderwerken zijn de meest logische 7de leerjaren:

  • Decoratie en restauratie schilderwerk
  • Industrieel Schilder
  • Fijnschilder

Wat kan je worden na de opleiding Decoratie en Schilderwerken?

Deze opleiding bereidt je voor op een job als decorateur-schilder. Een beroep waar flexibiliteit belangrijk is omdat je planning soms afhangt van andere vakmannen, van het weer etc.