Jaar:
1e jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Wat is de A-stroom in het secundair onderwijs?

Als je klaar bent met de basisschool (en dus een getuigschrift hebt), kun je naar de A-stroom in het middelbaar onderwijs. In het 1e jaar A leer je veel verschillende dingen. Iedereen moet goed Nederlands en wiskunde leren. Je krijgt ook les over geld, computers en hoe je een goede burger kunt zijn. De lessen gaan sneller dan op de basisschool en je moet meer zelf doen.

Verdeling van de lestijden:
 • 27 lesuren: voor de algemene vakken (basisvorming).
 • 5 lesuren: voor keuzevakken.

Bij de basislessen willen we dat iedereen de belangrijkste dingen leert. Als je iets goed kunt, krijg je moeilijkere taken. De keuzevakken helpen je om beter te worden in dingen die je moeilijk vindt of om meer te leren over iets wat je leuk vindt.

Extra hulp en verdieping:
Soms vragen leerlingen om extra hulp, en soms zegt de leraar dat je het nodig hebt. Dit kan tijdens het schooljaar of aan het einde ervan. Je kunt niet al je keuze-uren gebruiken voor extra hulp. Elke school regelt de keuzevakken anders.
Sommige scholen hebben een gewoon lesrooster. Andere scholen laten je werken aan projecten of weekplanners. Vraag aan je school hoe zij het doen.
In het 1e en 2e jaar ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Dit helpt je om later een studiekeuze te maken. Je kiest pas echt een studierichting vanaf het 3e jaar.

Lessentabel

VAKKEN
 
OMSCHRIJVING
AV Levensbeschouwelijke vakken 2  
AV Lichamelijke opvoeding 2  
AV Wiskunde 5  
AV STEM - techniek 2  
AV STEM - wetenschappen 2  
AV Nederlands 4  
AV Frans 3  
AV Engels 1  
AV Artistieke opvoeding 2  
AV Mens en maatschappij 4 Aardrijkskunde, geschiedenis en economie
KEUZEVAKKEN
TV STEM - project 3 Via uitdagende projecten met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie een probleem onderzoeken en oplossen.
VERDIEPEN | VERSTERKEN | VERKENNEN
AV FLEX 2
 • Wekelijkse individuele keuze uit wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en STEM waarbij de leerlingen zelf hun leerdoel bepalen.
 • Vakoverschrijdende workshops.
 • Indien nodig extra remediëring op maat.
 • Er wordt jaarlijks een projectweek georganiseerd waar leerlingen hun talenten en interesses ontdekken in de verschillende studiedomeinen.

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat gebeurt er na 1A?

Na een succesvol eerste jaar in de eerste graad ga je naar 2A. Je kan opnieuw vrij kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.
Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A. Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

 • Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
 • Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
 • Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school, hoe dat exact ingericht wordt, is afhankelijk van school tot school.  Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen
  • Grieks-Latijn
  • Latijn
 • Kunst en creatie
  • Artistieke vorming
  • Ballet
  • Creatie en vormgeving
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • Voeding en horeca
 • Sport
 • Topsport
 • STEM-technieken
  • Agro- en biotechnieken
  • Bouw- en houttechnieken
  • Grafische communicatie
  • Maritieme technieken
  • Mechanica-elektriciteit
  • Textiel
 • STEM-wetenschappen
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek-wetenschappen

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Vanuit die ervaringen kan je in de 2e graad een studierichting kiezen. Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.